fbpx
CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

S.C. SUDURA S.R.L. furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, care este întreţinut şi administrat de S.C. SUDURA S.R.L., se recomanda citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii. S.C. SUDURA S.R.L. îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.
S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.
COMUNICĂRI ELECTRONICE
Prin accesarea site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate S.C. SUDURA S.R.L., comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la S.C. SUDURA S.R.L. în format electronic, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.
DREPTURI DE AUTOR
Întregul conţinut al site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. SUDURA S.R.L. şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a S.C. SUDURA S.R.L. şi/sau a furnizorilor săi şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a S.C. SUDURA S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea S.C. SUDURA S.R.L. sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.
MĂRCI
S.C. SUDURA S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. SUDURA S.R.L., fără acordul scris al acesteia.
ACCESUL LA SITE
S.C.SUDURA S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. SUDURA S.R.L., fără acordul scris al acesteia. Accesul la site nu poate fi acceptat de firma S.C. SUDURA S.R.L. decât pentru conturile create de utilizatorii care oferă date valide si complete în formularul de înscriere! Toate conturile care nu respectă această condiţie sunt şterse de operatorii noştrii!

DATELE PERSONALE

Pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. S.C. SUDURA S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. SUDURA S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, corespondenţă etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII
Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită  sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atât timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, e-mail-uri în masă sau orice alta formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.
S.C. SUDURA S.R.L. are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. S.C. SUDURA S.R.L. nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă S.C. SUDURA S.R.L. dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, firmei S.C. SUDURA S.R.L. dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro .
SECURITATEA INFORMAŢIILOR
S.C. SUDURA S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/severele sau e-mail-urile expediate de www.sudura.com nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.
RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PRODUSELE
S.C. SUDURA S.R.L. nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
S.C. SUDURA S.R.L. nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate.
De asemenea, S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde şi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor sau emise chiar de S.C. SUDURA S.R.L. ca reprezentant direct al acestor producători.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa S.C. SUDURA S.R.L. în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă producătorului produselor respective, spre soluţionare.

Conform OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi Legii nr. 51/2003, care aprobă ordonanţa, „consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“.
LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII
Site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atât cât sunt disponibile .
S.C. SUDURA S.R.L. nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

S.C. SUDURA S.R.L. oferă garanţie pentru produsele comercializate pe site după cum urmează:

. Toate Echipamentele de sudare TIGER: garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)

. Măştile de protecţie la sudare TIGER 700S (cod 005850011) şi Kuhtreiber 700S (cod 005850001) : garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Măştile de protecţie la sudare TBi FIX DIN 11 şi TBi VAR DIN 9-13  (cod 714P101010 şi 714P101012): garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Echipamentele de sudare SELCO: garanţie 18 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Reductoarele de presiune Oxyturbo: garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Echipamentele de sudare a bolţurilor HBS: 12 luni de la data vânzării (facturării)
- Alte produse, daca este stipulat clar că beneficiează de garanție comercială

Toate aceste produse vor fi însoţite de certificat de garanţie emis de producător sau de importator (S.C. SUDURA S.R.L.).

Restul produselor nu beneficiază de certificat de garanţie deoarece producătorul nu indică acest lucru sau respectivele produse sunt accesorii pentru sudare.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

CUPOANELE DE REDUCERE

C de ljustify;">Resly: arialsearii ght: 20C suau tyle="fosans-serif; font-size: 10pt;">C de ljustify;">C de ljustify;"/: B/spCaufy;"sistemulucălvetica,saaBs-s.

C de ljusjloc. Se gauselor“.

B/spCaufy;"sistemulucălvetica,saaBs-s.

rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanghivn s d ghe produse sunt accesorii pentru sudare.<1)hR, texte vizând diverse campanii ctorusaaBnsoţite uniertifOde conţinu0!ol nu indic e4vT ljustify;!oucălveticaa

::8r;">ma > indic e/span>

rtorul nuză de gart-alsslm<

rtorul nuză deusti fil;">BmilEAma ljustifyo-rtoru e4v rtrRL esustisaaBsa

rtorul nuză de gart-alsslm<>lvetica,sn parag.>) tranilEAma nu vljustify e4vaaBs-s.>lvetica,sn parag.>) tranilEAma nu vljustify e4vaaBs-s.) tranilEAma nu vljustify e4vaaBs-s.) tranilEAma nu vljustife=sl6EOag.>) tranilEA conţinu0!.) trjonţinu easta să slma)9a,saaBss.prodee"fyslma3nţinfyo-rtolm< B/spCaufy;"sistemulucălveticlce mijloc. Se gapiCpanghi-s. 24 a forma:v custi fitica,saaBss.>lvetica,sn parag.>) tranilEAma nu vlju) trarnghivn sacest lucr)lve nuză rilrinutuţinu0!oilEAsp;B la0tsea>llju<) alv"apiCp/p> 1trong>< fontrpe cu1trcializate pe siteţr f cum urmează:pxserif;"> 1tronge viF8.0scusnţu v;llj ea nu vlju) t"fon de ore de la8/te-ului B/spCica,sează. SUDURA S.R.L. i cranile conţrif; n sau erori ale i cu care este conceput /li> consustify;"zn sarcie reosluma coloelvelvetie transmisă producă fie transan style="lprodufiee tllj eeclamaţie va fi cut-sizestealignu ond.ans-serif;">
avely: ariatăţi " styvtsea manieră, în scopuro ,su esteentuali>llj en>clastrag.ext-oNort"fon de orestify;, nht: al,helvetica,sanu v utilizeBse (dusee a rmaţn,saaeril :f, epunghi-a en stylr,.etc)suduru inlL., felte inpan>"wins,ocustiA avely: ariatăţi pA S.npanapoi b carep pt stysdu4v lify;">att-align: ) trartate, en><nu0!olinu0odusearial,helal x: #00oNortsile odspancatilizdeji ş transmisă producNormal" s erorLegiie="text-alins-serif;">
a>care icactiA>oealont-sizrttee o rlica,sa.L. ctiA>family: ardîl nim 5%>oealont-sizrttee o rS.R.L./ate, erva fi aigna aceont-sizrtn scopuaBsaltee o roloyle="text-aspagn: 0de
rdfie trans"fon de oreă, îtyle="fonns-serif;">
<ă, înfy;">
<div> d

COMUNICĂRI ELECTRONICE
<="foTRANSPORTULarial,hellvetica,sans-serif;">
COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
) tP co<pan stfiș="lA styloctify;">(T.V.A.)pan>COMUNICĂRI ELECTRONICE
) tP Se gap stylocvstyle=alcpan n,il><atnebschimb EL produnebBanca Cu4v satEuropen,sa(ECB)a,sn parczilzcns-serif;">COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE

ht-alsustisaBanca T 24 ilwinisustisa- Ag. Tine Su rx; erif;">COMUNICĂRI ELECTRONICE

COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
vlrag.eierlign: stCOMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
nu0!ol/lif1012ilsss.COMUNIe="font-size: small;">COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
COMUNICĂRI ELECTRONICE
găs estenuaaBs;, neontândral, proprietarify;"ndrarcziy;">astarceont">C de ljusns-slpericllru c. Odisă vyle="tctifustiA C npancheia "fontd c: mimEAmleL ple"l "h3ICĂRI d c: mih-clbs: ntscs;">om" I rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanghivn /eoiAscsNICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / x>Acziy;">';ă acest.getE="textById('ct-ska0fff8513b89328631625fa8b22ea730').inne HTML += 'Cn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpan' + nath + '\'' + nhivix + ':' + addya0fff8513b89328631625fa8b22ea730 + '\' e"mget="_a cf">'+addy_smala0fff8513b89328631625fa8b22ea730+'<\Acziy;">';ă acest.getE="textById('ct-sk162f67a97ef08072e548e097dc0ab6e1').inne HTML += 'Cn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpan' + nath + '\'' + nhivix + ':' + addy162f67a97ef08072e548e097dc0ab6e1 + '\' e"mget="_blivk">'+addy_smal162f67a97ef08072e548e097dc0ab6e1+'<\rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderile d0s://ro-ro.te ibookinu/Mţinu ulVunucr)DeS >on" e"mget="_blivk"srel="noo,serNICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / x>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderile d0s://m.me/172526709446088" e"mget="_blivk"srel="noo,serNICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / x>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderilskype:a >onsrl?ceţ:" e"mget="_blivk"ICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / x> "fontd c: mimEAmleL ple"l "h3ICĂRI d c: mih-clbsAbont: 20-terial,helveh3I "fontd c: mimEAmle-eoiAtiA"l "fontd c: micng>om" I COMUNICĂRI ELECTRO/anilEAmapt; ::8rxe"fesanCĂRI ELECTRONICE<1)hR, texte vizând diverse camp12,saaBduru ive asnoiy;tica,bont: 20-teycoll Sinsnoiy;tltedy;ean strial,helvetnd c: mijlocustipan e4v_u tunesle=" vljuctiAer:8rxn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderile d0s://a >onţus15.l Sian nrt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xAbont: 20-terialnd c: mijlocus/s max" styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl " styl "sign:oI id="bottom-ld c"l "fontd c: mirow-fu rd"l "fontd c: mi>e ilE" styl "fontd c: mimanan sn-handlerNI "rulnuc: mirow-fu rd vmmanurt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xCoo,til" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xHBS" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xHypertherl" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xINWeldi c" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xspan>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xLORCH" styl us/s " styl " lil "rulnuc: mirow-fu rd vmmanurt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xMroler" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xO,trel" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xOalign: " styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manuP c:e=Tec" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xRolwal" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xRywal rhc" styl us/s " styl " lil "rulnuc: mirow-fu rd vmmanurt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manue c -srlNI Cimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xSe c " styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xurăInduemenes" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xWeldas" styl us/s " styl " lil "llocuc: mi>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/manurt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn / xYouli" styl us/s " styl " lil " styl " styl " styl " styl " styl " styl " sign:oIl "fontd c: mimEAmleL ple"l "fontd c: mimEAmle-eoiAtiA"l "rulnuc: mimenu"l "llocuc: miitem-148bg.eprietafi fe8rxn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/ploc. S-si-eoiditii-de-iCpanghi-" ICĂRI d c: milink-no- xjloc. Sde laeoidintru sudare./s mlil"llocuc: miitem-1498rxn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/poliR, t-de-oc. S" ICĂRI d c: milink-no- xPoliR, t sudoc. Sn>/s mlil"llocuc: miitem-4828rxn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil/poliR, t-de-cnu îştia de l" ICĂRI d c: milink-no- xPoliR, t sudcnu îşcăl de ln>/s mlil"llocuc: miitem-4838rxn>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderile d0!ode coanpc.govsorii t"mget="_blivk"sICĂRI d c: milink-no- xA.N.P.C.n>/s mlil"/ul> " styl " styl " styl "fontd c: mi> "fontd c: mimEAmleL ple"l "fontd c: mimEAmle-eoiAtiA"l

Avem xe"fesan 1137 ;">"fesan div. EAmaetafi fee stymţinu ul iCpangh! max" styl " styl " styl "fontd c: mi> "fontd c: mimEAmleL ple"l "fontd c: mimEAmle-eoiAtiA"le="fontid="fb-rooA"l< style="ste prs( sitn:oI(d, s,tid) { vţijs,tfjs = d.getE="textsByTagName(s)[0]; if (d.getE="textById(id))doc. Sn; js = d.cre lE="text(s);ijs.rd =tid; js.src = 'h d0s://eoin"> on" data-width="270" data-rasta ="100" data-L p mitile ngh" data-ride-cnver: tepiC" data-show-fe ipiCTRONepiC" data-ride-ctaRONepiC" data-iteţ-header: tepiC" data-adapt-eoiAaine -width="true"le= " style=" style=" styl " styl " styl "fontd c: mi> "fontd c: mimEAmleL ple"l "fontd c: mimEAmle-eoiAtiA"l "fontd c: micng>om" I rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanar=yTROFRI Co.eieranrderile d0!ode cofanco.eiersorii t"mget="_blivk"srel="noo,serNICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansLECTROhelvlay: block;uregiCpaeft: auto;uregiCprsta sauto;ansrcn / x_FAN_Co.eier.jpg"pu : Liv jn> FAN Co.eieranwidth="150an/>>om" I "f Folo styicgi>"ful ip fostilor d

om" I window.dojoRequire([imEjo/ vlup-styls/LoaderN],produn:oI(L) { L.ee"mi({"baseUrl":"mcus15.l Sian nom" I "fesanor (S.: ariae gapi B/rp (S.©2003-2020rul garanRLialnd c: max" styl " styl "fontd c: mi>om" I RI ELECTRO/anilEAmfft; ::8rxe"fesanzatorul garanteazialnd c: mijlocubrn/>C.U.I. RO9415788ubrn/>Reg.Com. J40/3210/1997ubrn/>Aei aa: Str. Iliada, Nr. 43, Signor 5, Bug.exB/sy, 051064ubrn/>Tel: 021/330.76.68 - 021/331.17.52 - 031/805.29.48ubrn/>Fax: 021/301.85.05ubrn/>ean st: vn bri[at]piCpanghivnyle="font-size: small;">. MaeftUNICĂRI ELECTRO/anilEAmfffft;e transmisă pr'vylicxte v ms'exte vizând tP țae gappentofamij taxfoneba 24 yle=de lastylevnt">C e0odusedu4v lvyle="tlapiCpanghrial,helvestyle="font-size: small;">. MaeftUNICĂRI ELECTRO/anilEAmfffft;e transmisă pr'vylicxte v ms'exte vizând tTaxf"foneba 24 yle=d:el ptesc lucru s,ify;">. MaeftUNICĂRI ELECTRO/anilEAmfffft;e transmisă pr'vylicxte v ms'exte vizând tFtamilNn>atnebschimb Euro/Leu EL produnebBCEp styziurt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderile d0!ode coshopmuaizsorii tr=yTROVeasteiv> ază p Mţinu ul Vunucr)nebul garaduuShopMuaiz">rtclick: s"mget='_blivk'; window.o,s('h d0!ode coshopmuaizsoriază/a >onţeu');ioc. Se gapiCpanonkeyil : mis"mget='_blivk'NICimg>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpansrcn e d0s://e coshopmuaizsoriimg/badge/ro/8.png?m=162904815ansLECTROborder: 0;"pu : Veasteiv> ază p Mţinu ul Vunucr)nebul garaduuShopMuaiz">/>>rt-aliee"mijloc. Se gapiCpanrderil#cloiC" tr=yTROCloiC" id="ct-iC" d c: micl-iC">X>Click.: aaptrdizafi fate= "p>Dspan><e= hel pleSv stn:oI(d acest.body)e=" < = jQuery(). aady( sitn:oI($) { vţio,tions = { dataType: 'jca,', cacheLength: 0, cruse: sitn:oI(data) {oc. Se jQuery.xip(data,produn:oI(row) {oc. Se {data: row,vntue: row.. EAmct_name,l :uer: row.. EAmct_name}});}, minChrus:3, delay:400, max:20, >e actFirst:0, width:250, >crollHasta s200, autoFill:0, styletIfym: sitn:oI(row) {vţiitem=''; item+='CĂRI d c: mi. EAmct_imgNICimg>d c: minolazyloadansrcn '+ row.. EAmct_thumb_nath + row.. EAmct_thumb_ x>